Money management

Money management při obchodování, řízení rizika a zisku

Tato kapitola by neměla zůstat opomenuta u žádného obchodníka. Myslím, že je to možná vůbec nejdůležitější část celého obchodního plánu. Vstupovat do obchodu bez předem daných pravidel řízení rizika znamená jistou cestu k vydrancování obchodního účtu. Možná už jste se setkali s obchodníky, kteří tvrdí, že jejich strategie vůbec nepotřebuje nějaké řízení money managementu. Dokonce jsou takový obchodníci i po nějakou dobu úspěšní. Trhy, ale přinášejí takové situace, které v některých chvílích nikdo nečeká. Sebelepší analýza vůbec nemusí byt naplněna a vývoj hodnoty akcie, komodity, nebo měnového páru může být ve vteřině na hodnotě, která znamená v lepším případě hodně velkou ránu pro hodnotu obchodního účtu.

Pokud jsme se dostali již do fáze, že se zabýváme vlastní obchodní strategií, měli bysme mít na paměti dvojici velmi důležitých faktorů.

  • Jakou má naše strategie úspěšnost
  • Poměr výše zisku a ztrát( někdy se tento pojem označuje RRR- risk-reward-ratio)

Pozor v tomto bodě bych Vás velice rád upozornil, že i tady platí pravidlo, že není všechno zlato, co se třpytí. Mnoho obchodníků hledá takovou strategii, která mu přinese velkou úspěšnost obchodů. Velmi často zapomínají na poměr velikostí zisků a ztrát obchodní strategie.

Ukažme si na příkladu kdy naše obchodní strategie má RRR 1:3. V číslech to tedy znamená, že na každý obchod riskujeme 100 (například euro), ale zisk je 300. V tomto případě je naše strategie zisková i když „trefíme“ vývoj grafu jen ve 40 % obchodů. Přesnější vysvětlení je v tabulce níže.

Zisk Ztráta
-100
300
-100
-100
300
-100
300
-100
-100
300
-600 1200

Jako shrnutí by se dalo říci, že cílem této kapitoly je najít takový obchodní systém, který má schopnost dělat malé ztráty a několikanásobně vyšší zisky. Potom dokážeme i s průměrnou strategií dosahovat vytoužených výsledků! Ještě jednou bych proto připomněl, že hledat donekonečna systém, který dosahuje procentuální úspěšnosti 85 nebo dokonce 95% je do jisté míry ztrátou času.