Bollinger Bands

Bollinger bands, neboli bollingerova pásma je jedním z ukazatelů technické analýzy. Technický indikátor umožňuje zobrazovat volatilitu a relevantní cenovou úroveň v určitém období. Čím vyšší je volatilita, tím širší je Bollingerovo pásmo. Ceny finančního instrumentu se obvykle pohybují v rámci Bollingerových pásem a odrážejí se z jedné strany na druhou.

Ukazatel Bolinger bands tvoří tři křivky.

Střední křívka představuje klouzavý průměr uzavíracích kurzů o délce x obchodních dnů. Délku střední linie je možné měnit pro dosažení lepších výsledků (některým trhům vyhovuje delší časový úsek, jiným kratší) a tím zlepšit výsledky obchodování, ale základní nastavení je 20denní klouzavý průměr.

Kolem středu je vytvořen rukáv  proměnlivé šířky. Obálku tvoří násobek y směrodatných odchylek

  • Horní pásmo je rovno klouzavému průměru plus y krát standardní odchylka
  • Dolní pásmo je rovno klouzavému průměru mínus y krát standardní odchylka

Proměnné hodnoty  x a y se mohou lišit v závislosti na druhu obchodovaného instrumentu. nejčastěji se používají hodnoty.

x – 20 – 20 předchozích svíček

y – 2 – dvojnásobek klouzavého průměru

 

Co vlastně sledujeme pomocí Bollinger Bands?

Pomocí tohoto indikátoru můžeme vidět kdy je obchodovaný instrument relativně levný nebo drahý vzhledem k situaci na trhu. Tyto informace můžeme využít společně s dalšími informacemi od jiných technických indikátorů ke vstupu do obchodu, nebo výstupu z obchodu. V případě, že graf protne, nebo se jen dotkne horního, či spodního pásma neznamená to samo o sobě vstup do obchodu.

BB