Commodity Chanel Index ( CCI Indikator)

Ukazatel CCI byl vytvořen Donaldem Lambertem v roce 1980. Původně byl tento ukazatel vytvořen k odhalování cyklisky se opakujích situací na trhu, ale můžeme ho bez problemů použít i k identifikaci navých trendů. Jeho prvotní použití bylo na komoditním trhu. Můžeme ale tento ukazatel aplikovat bez problémů i na další obchodní trhy jako jsou měnové páry, akci, ETF, futures atd. O indikátoru CCI můžeme říci, že měří aktuální cenové hladiny oproti průměrným hladinám za určité časové období. Ukazatel vykazuje kladné hodnoty, když jsou ceny nad jejich průměrem a záporné hodné hodnoty, když jsou ceny pod jejich průměrem. Obecně tedy platí, že hodnoty na plus 100 můžeme brát jako překoupené a hodnoty pod  mínus 100 můžeme brát jako přeprodané.

CCI

Tradičně se za obchodní signál na Long považuje protnutí linie +100 a vstup indikátoru do překoupené oblasti, opačně o Shortové pozice je tomu tak, že za signál se považuje protnutí linie -100 vstup indikátoru do přeprodané oblasti