Envelopes

Obálkové grafy se skládají ze dvou pásem klouzavých průměrů cen. Jejich účel spočívá ve zjištění extrémních tržních cen.
Obálkový ukazatel je založen na dvou klouzavých průměrech posunutých ve směru tržních maxim nebo minim. Velikost posunu závisí na volatilitě trhu a je zachycena směrodatnou odchylkou. Obálky takto vymezují okraje cenového rozpětí.
Interpretace obálek je prakticky stejná jako v případě Bollingerových pásem. Pokud cena dosáhne jednoho z pásem, pak můžeme předpokládat, že se jedná o krátkodobý zvrat v trendu. Toto se může stát náhle, stejně jako je tomu u cenových špiček, popřípadě jiných druhů krátkodobých pohybů. Důležitým faktem také je, že v případě silného tržního trendu mohou ceny zůstávat v blízkosti některé z obálek delší dobu.
Na platformě MetaTrader 5 se zobrazí následujícím postupem – jděte na: Vložit – Indikátory – Trend – Obálkové grafy, dále zvolte metodu výpočtu klouzavého průměru: jednoduchého, exponenciálního, vyhlazeného, lineárně váženého, definujte odchylku od tržní ceny, následně platforma MetaTrader 5 vytvoří Obálkové grafy automaticky.
Obecné pravidlo zní, že klouzavé průměry použité v obálkovém grafu vytvořeném platformou MetaTrader 5 mohou vycházet ze standardního vzorce i ze vzorce exponenciálního, vyhlazeného či váženého průměru. Také můžeme experimentovat s posouváním obálek ve vodorovném směru

Envelopes