Momentum

Momentum (zkr. Mom z angl. hybnost) je indikátor v technické analýze. Jde o jeden z nejpoužívanějších indikátorů vůbec. Jeho tvůrcem je známy obchodník Welles Wilder. Momentum se používá pro měření síly a rychlosti trendu. Jeho hlavní výhodou je jednoduchost výpočtu. Vypočítáme jej pomocí dvou alternativních způsobů, a to:
Mom = cena n – cena n-x
Mom = (cena n / cena n-x) * 100
Cena n je aktuální cena, cena n-x je cena x period zpět. Nejčastější nastavení je 14 a 20 period nazpět.
Kladná hodnota znamená, že aktuální cena je vyšší, než byla cena x period zpět. Když je hodnota indikátoru kladná, cenový trend podkladového aktiva roste. Čím je vzrůst prudší, tím je trend zároveň silnější. Opačná situace platí pro klesající hodnoty Momenta. Momentum se zobrazuje graficky formou histogramu. Jeho hodnota osciluje okolo nulové linie (při druhém uvedeném způsobu ve výpočtu osciluje Momentum okolo hodnoty 100). Často se používá klouzavý průměr, aby se dosáhl hladší průběh oscilátoru, a tím jednoznačnější signály pro nákup a prodej.
Indikátor se dá využít několika způsoby. Nejčastěji se využívá tak, že obchodník nakupuje, pokud hodnota Momenta protne nulovou linii směrem nahoru, kdy je trend rostoucí. Prodává se, když hodnota Momenta protne nulovou linii směrem dolů. Další klasické způsoby jeho využití jsou vyhledávání pozitivních a negativních divergencí a vyhledávání extrémních hodnot oscilátoru – vrcholy a dna.
Momentum patří k oblíbeným indikátorům technických analytiků z důvodu jeho jednoduchosti proto, že občas dokáže upozornit na změnu trendu v předstihu, tedy dříve, než se změní samotný cenový trend podkladového aktíva. Variantou Momenta je indikátor ROC (Rate of Change – „míra změny“). Vypočítá se pomocí vzorce:
ROC = ((cena n – cena n-x) / (cena n-x)) * 100
Oba indikátory, tedy Momentum i Rate of change) jsou v podstatě identické a používají se stejným způsobem.

 

momentum