Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku, čili Ichimoku Kinko Hyo, což japonsky znamená „jeden rychlý pohled na rovnováhu grafu“, sjednocuje různé přístupy k předpovídání cenových pohybů a kombinuje série indikátorů. Využívá se k určení trendu na trhu, určuje úrovně supportu a rezistence a vydává signály na nákup nebo prodej. Indikátor Ichimoku byl vyvinut analytikem Goichim Hosodaom (Ichimoku Sanjin) ve třicátých letech 20. Století. Jeho cílem je předpovědět chování akciového indexu Nikkei na týdenním a denním časovém rámci.
Tenkan-sen, čili otáčející čára, je znázorněn červenou barvou a v grafu zobrazuje průměrnou hodnotu ceny během prvního časového intervalu definovanou jako sumu maxima a minima v rámci tohoto času, dělenou dvěma. Tato čára vyjadřuje směrování krátkodobého trendu.
Senkou A, čili první vodicí čára, znázorňuje střed vzdálenosti mezi dvěma předchozími čarami, který je posunutý vpřed o hodnotu druhého časového intervalu.
Senkou B, čili druhá vodící čára, představuje průměrnou hodnotu ceny během třetího časového intervalu, která je posunuta před druhý časový interval.
Kumo, čili oblak, je vyšrafovaný prostor mezi Senkou intervalem A a B. Ceny v rámci Kumo jsou známkou beztrendového trhu, kdy vrchní a spodní čára oblaku představuje support a rezistenci. Jakmile se cena začne pohybovat nad Kumo, vrchní čára oblaku slouží jako první support a dolní čára představuje druhý support. Když je cena pod Kumo, spodní čára oblaku ukazuje nejbližší rezistenci a vrchní čára druhou rezistenci.
Chinkou Span, čili opožďující čára, je založena na skutečných uzavíracích cenách. Znázorňuje konečnou cenu změněnou zpětně o hodnotu druhého časového intervalu. Pokud Chinkou Span překříží cenový graf zdola nahoru, jedná se o signál k nákupu. Oproti tomu signál na prodej vzniká, jakmile Chinkou Span překříží cenový graf ve směru svrchu dolů.
Čáry Tenkan, Kijun a Senkou dohromady tvoří MACD indikátor. Chinkou Span je podobný standardnímu MetaTrader4 indikátoru – Momentum.
Doporučují se následující parametry nastavení: Tenkan-sen: 9; Kijun-sen: 26; Senkou A: 52; Senkou B: 26. Tyto parametry jsou optimální pro obchodování na japonském akciovém trhu na týdenním časovém rámci. Stejně efektivně pracují na ostatních časových rámcích a trzích.
Ichimoku obchodní signály lze popsat následovně. Když Tenkan-sen překříží Kijun-sen zdola nahoru, jedná se o signál k otevření nákupní pozice. Pokud je Kijun-sen překřížená shora dolů jedná se o prodejní signál. Pokud Senkou A a Senkou B překříží jedna druhou ze spodu nahoru je to signál k nákupu. Pokud se překříží v opačném směru, pak se jedná o signál k prodeji. Indikátor vytváří signály na nákup, když je cenový graf překřížený zdola nahoru. Čas k prodeji nastává, pokud Ichimoku čáry překříží cenový graf shora dolů. Když Chinkou Span překříží cenový graf ve směru zdola nahoru, pak se jedná o signál nakupovat. Pokud Chinkou Span překříží cenový graf ve směru shora dolů, pak je tu důvod k prodeji.

Ichimoku