Stochastic Oscilátor

Tento oscilátor byl vyvinut Američanem G. Lanem. V dnešní době se nejvíce využívá pro obchodování s měnovými páry na forexových trzích. Indikátorem měří, kde uzavřela cena měny vzhledem ke svému obchodnímu rozpětí za zvolenou periodu. Principem tohoto indikátoru je fakt, že pokud je nastolen býčí trh, končí ve zvoleném časovém období kurzy většinou na horní hranici rozpětí. Oproti tomu, když je nálada investorů medvědí, kurzy končí na opačné straně spektra. Nejlépe se pro tento výzkum hodí svícový graf, jelikož je na něm  vidět rozpětí a cena, kde kurz otevřel a uzavíral.

Výpočet Stochastiku je oproti RSI mírně složitější. Oscilátor tvoří dvě linie, kde první (označená symbolem K), počítá v jakém % kurzu se nacházelo uzavření a druhou je klouzavý průměr (označený symbolem D). Indikátor nabízí 3 možné signály, kterými jsou extrémní hodnoty, průsečíky křivek K a D a konvergence a divergence.

Linie K i D oscilují mezi hodnotami 0 a 100 bodů. Nejvíce je v oblibě varianta 5denní (hodinový, minutový) Stochastic vyhlazený přes 3denní (hodinovou, minutovou) periodu. Tento indikátor patři k těm velmi volatilním. To může být nevýhoda na trendovém trhu. Pokud je trend kurzu slabý, pak ovšem vykazuje tento oscilátor největší spolehlivost signálů. V porovnání s oscilátorem RSI je tedy tento indikátor vhodnější pro méně likvidní měnové páry, nebo pro páry, které nemají jasný trend. Výhodou také je, že obchodníkovi nabízí signál s dostatečným předstihem.

Signály, které nám Stochastik poskytuje, můžeme interpretovat následovně. Křivka D pracuje podobně, jako signální linie u indikátoru MACD. K nákupu by tedy mělo dojít, pokud K zespodu protne D. Pokud linie K protíná shora linii D, je čas k prodeji.

 

Stochastic