RSI

RSI, čili zkratka pro Relative Strength Index, neboli index relativní síly. Patří do skupiny indikátorů technické analýzy a řadí se do skupiny oscilátorů, jinak řečeno „leading“ indikátorů. RSI měří vnitřní sílu akcie, nejčastější způsob zobrazení je pomocí grafu, kdy jeho hodnota se pohybuje mezi 0 a 100. RSI se vypočítá pomocí tohoto vzorce:

RSIt(n)=100-[100/(1+U(n)/D(n))]

U(n) součet kladných cenových změn za období délky n, D(n) součet záporných cenových změn za období délky n

Nejlépe je používat 14-ti denní rozpětí, ale také jsou oblíbené 9-ti denní a 26-ti denní RSI. Indikátor kolísá a dává více signálů čím je časové rozpětí kratší.

Indikátor RSI používáme pro identifikaci překoupeného a přeprodaného trhu, dále také jeho vyžití najdeme při potvrzení trendu a určení jeho směru. Někdy je RSI vhodné použít pro identifikaci grafických formací, které mohou být díky němu lépe viditelné.

U překoupeného a přeprodaného trhu jsou důležitými hodnotami 70 a 30 bodů. Pokud se RSI pohybuje nad 70 body, signalizuje to překoupený trh (pravděpodobný budoucí pokles kurzu cenného papíru). Hodnota RSI pod 30 body vyjadřuje přeprodaný trh a možnost budoucího růstu kurzu cenného papíru.

Potvrzení trendu: Aktuální trend je možné potvrdit pomocí tzv. „Failure Swing“. Nákupní signál a potvrzení rostoucího trendu nastává při vytvoření RSI dna pod dolní hranicí 30 bodů, následného vrcholu, vytvoření druhého dna (které je ovšem na vyšší úrovni k předcházejícímu dnu) a následného vytvoření vrcholu na vyšší úrovni vrcholu předcházejícího. Prodejní signál a potvrzení klesajícího trendu nastává přesně v opačném případě, tedy při růstu RSI nad horní hranici, poklesu a vytvoření dna, růstu s vytvořením nižšího vrcholu a poklesu RSI s vytvořením dna na nižší úrovni dna předcházejícího.

Směr cenového pohybu: V případě divergence mezi pohybem RSI a kurzem cenného papíru obvykle dochází k opravení ceny a pokračování pohybu ve směru RSI.

V říjnu 2008 došlo k prolomení 30 bodové hranice, která signalizuje přeprodaný trh, tedy dává nákupní signál. Hodnota 70 byla prolomena ke konci srpna 2007. Prolomení signalizuje překoupený trh, kdy je nejlepší cenný papír prodat.

Failure swing nenastává příliš často. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 je vidět pravděpodobný počátek nákupního „Failure Swing“. K divergenci mezi RSI a kurzem cenného papíru došlo na přelomu listopadu a prosince 2007, kdy RSI klesalo a kurz stále stoupal. Následně se cena opravila a pokračovala ve směru RSI.